top of page

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden beschrijven de afspraken en regels rond de inschrijving en deelname aan het loopevenement ‘Edegem Loopt’ georganiseerd door ABES VZW.

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van een wettelijke voogd.

 • De inschrijving is pas geldig na volledige betaling en acceptatie van deze voorwaarden.

Gedragscode en veiligheid

 • Deelnemers moeten respect tonen voor het milieu, hun eigen veiligheid en die van anderen bewaken, en de instructies van de organisatie en autoriteiten volgen.

 • De organisatie kan deelnemers uitsluiten die deze voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen.

   

Inschrijving wijzigen of annuleren

 • Deelnemers kunnen hun inschrijving aan iemand anders overdragen of van afstand wisselen door contact op te nemen met ABES vzw via het e-mailadres jaarmarktloop@hotmail.com

 • Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal deze ook worden aangerekend.

 • Restitutie bij niet-deelname is enkel mogelijk op vertoon van een geldig medisch attest.

   

Gezondheid

 • Deelname vereist een goede gezondheid en conditionele voorbereiding. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. 

 • Deelname wordt afgeraden bij COVID-19 symptomen of voor risicogroepen. Een preventief sportmedisch onderzoek is aanbevolen.

   

Aansprakelijkheid en overmacht

 • De totale aansprakelijkheid van ABES vzw is beperkt tot directe schade en niet meer dan het inschrijvingsgeld.

 • Aansprakelijkheid in geval van overmacht, zoals weersomstandigheden, pandemieën of publieke onrust, is uitgesloten.

   

Privacy en gebruik van gegevens

 • Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto, video voor promotionele doeleinden van ABES vzw en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

 • Deelnemers (of hun voogd) geven ook toestemming voor tijdsopname en het gebruik van deze gegevens op de website van het event. 

 • Deelnemers kunnen om correctie van hun gegevens vragen via het e-mailadres jaarmarktloop@hotmail.com .

bottom of page